Contact

Heeft u nog vragen over het Coördinatieplan dan kunt u deze stellen via info@dijkring14-15-44.nl. Als u vragen heeft over het opleidings-, trainings- en oefenprogramma, dan kunt u zich ook wenden tot OTO@dijkring14-15-44.nl.