Convenant

Het convenant is de officiële, door alle betrokken partijen bestuurlijk getekende overeenkomst waarin de afspraken staan vastgelegd voor de coördinatie bij (dreigende) overstroming in het gebied van de dijkringen 14, 15 en 44.