Coördinatieplan

Het coördinatieplan bevat een beschrijving van de afspraken voor coördinatie en afstemming bij een (dreigende) overstroming in het gebied van de dijkringen 14, 15 en 44.

In het coördinatieplan vindt u informatie over:

  • het type overstromingsdreiging;
  • de wijze van opschaling en coördinatie tussen de crisisorganisaties van de 18 betrokken partijen;
  • de informatie die wordt uitgewisseld in de voorbereiding en tijdens een (dreigende) overstroming.