Nieuwsbrief

De nieuwsbrief "De kracht van Coördinatie" is opgesteld om jullie te informeren over de stand van zaken, nieuwe ontwikkelingen en opleidings-, trainings- en oefenmodules die in de komende tijd gegeven worden. Als jullie naar aanleiding van de inhoud vragen hebben, neem dan contact met ons op via info@dijkring14-15-44.nl.