Opleiden, Trainen en Oefenen

Dit onderdeel van de website geeft je meer informatie over de opleidings-, trainings- en oefenmodules die voor de samenwerkingspartners van Dijkring14-15-44 worden georganiseerd. Alle modules zijn gericht op de afspraken die zijn gemaakt in het Coördinatieplan Dijkring14-15-44. Hier kun je je ook opgeven voor de verschillende OTO modules en kun je de link naar de e-learning modules en webinars vinden. Als je vragen hebt over dit OTO programma, of als je ideeën hebt voor nieuwe modules, mail dan naar OTO@dijkring14-15-44.nl.

Uitgangspunten van OTO programma

  • Het gaat om basiskennis over water en de verschillende aspecten van een (dreigende) overstroming. Het is niet de bedoeling dat iedereen expert wordt, maar wel dat het basiskennisniveau wordt versterkt en verhoogd. 
  • Kleinschalig en met regelmaat in plaats van één keer pieken; We kiezen een aantal kleinschaliger opleidingen, trainingen en oefeningen.
  • Pick ‘n choose, maar niet vrijblijvend; We stellen een pakket aan ‘OTO-bouwstenen’ samen met kant en klare producten (“data/kennisbank”). Men is vrij om een keuze te maken uit en aantal geselecteerde activiteiten en de partners waarmee men om tafel wilt.
  • 3x per jaar; Alle functionarissen uit de doelgroep doen 3x per jaar een OTO-activiteit. Door middel van blended learning moet mogelijk gemaakt worden om drie leer activiteiten te hebben. We zijn ons bewust dat tijd(-sgebrek) een kritisch factor is. Daarom houden we het ook kleinschalig en zo makkelijk mogelijk voor iedere rolhouder om een module te volgen.
  • Iedere rolhouder is verantwoordelijk voor de invulling van zijn eigen OTO behoefte. De werkgroep geeft niet aan welke modules men ‘moet’ volgen, maar wat men kan volgen. We gaan ervan uit dat iedere rolhouder zelf bepaalt wat nodig is om zijn basisniveau te verhogen en versterken.
  • Geen mono-activiteiten. De OTO-agenda bevat geen mono-activiteiten, omdat iedere OTO-activiteit juist gericht is op de multidisciplinaire samenwerking en ‘intersectoraal’ ingestoken is.