Waterbeeld Dijkring 14, 15 en 44

Bij de coördinatie en afstemming speelt de informatievoorziening een belangrijke rol. De (coördinerende) waterbeheerder zorgt ervoor dat de waterstaatkundige informatie aansluit bij de vraag en informatiebehoefte vanuit de (coördinerende) veiligheidsregio. Hiervoor maar de coördinerende waterbeheerder gebruik van het Waterbeeld Dijkring 14, 15 en 44.

Op deze pagina vindt u het format van dit waterbeeld en een instructie.